Friday, 14 December 2012

Sains Tahun 6 - Mesin

Mesin Ringkas

Mesin ringkas adalah peralatan mekanikal, yang memudahkan kita mengangkat atau menggerakkan beban, dengan mengubah arah pergerajkan atau meningkatkan nilai atau jarak daya yang dikenakan pada beban. Dalam ayat yang lebih mudah, mesin ringkas adalah alat yang membuatkan kerja kita menjadi senang.

Mesin ringkas menggunakan satu daya yang dikenakan untuk melakukan kerja ke atas satu beban. Beberapa mesin ringkas apabila digabungkan bersama untuk membentuk mesin kompleks, akan mengurangkan daya yang diperlukan untuk melakukan ‘kerja’ ke atas beban, seperti mengangkat atau menarik beban.

Mesin ringkas boleh dikelaskan kepada beberapa kategori :

Tuas
Baji

Takal
Gear
Mesin Kompleks
Mesin kompleks merujuk kepada mesin yang terdiri daripada gabungan beberapa jenis mesin ringkas.
Contoh mesin kompleks ialah basikal, jam dan kereta sorong.

basikal
Kelebihan penciptaan mesin:
- membantu kita menjalankan kerja-kerja harian dengan lebih mudah.
- Menjimatkan tenaga dan masa kita.

Kerosakan Makanan

Ciri-ciri Makanan Yang Rosak

Pembiakan Mikroorganisma bagi Kerosakan Makanan

Pengawetan

Kepentingan Pengawetan Makanan

Kaedah-Kaedah Pengawetan: Suhu hendaklah melebihi 100*C

Mikroorganisma tidak dapat hidup kerana kekurangan air untuk tujuan pembiakan.

Cara Pemakanan - Karnivor, Omnivor dan Herbivor

Karnivor : merupakan haiwan yang memakan haiwan lain (daging) sahaja.
Omnivor : merupakan haiwan yang makan daging dan tumbuhan.


Ciri-ciri atau sifat khas haiwan juga berbeza.


Jenis Tempat Perlindungan Haiwan


Kitar Hidup


Bahan Sekeliling Kita