Thursday, 13 December 2012

Pembuangan Bahan di Kawasan Kita

Kesan Bahan Buangan


Pembuangan Tidak Terancang
 Bahan Buangan Kimia

 Bahan Buangan Organik

Bahan Buangan Domestik


2 comments: