Friday, 14 December 2012

Pengawetan

Kepentingan Pengawetan Makanan

Kaedah-Kaedah Pengawetan: Suhu hendaklah melebihi 100*C

Mikroorganisma tidak dapat hidup kerana kekurangan air untuk tujuan pembiakan.

2 comments: