Latih tubi

Sains Tahun 6 - Interaksi Antara Benda Hidup

Tandakan "betul" dan "salah" pada pernyataan tersebut.

 

1. Kebanyakkan haiwan mangsa hidup berkumpulan untuk melindungi mereka daripada pemangsa. (    )

 

2. Kerjasama di antara haiwan yang hidup berkumpulan adalah sangat penting. (    )

 

3. Semut dan kuda belang ialah contoh haiwan yang hidup sendiri. (    )

 

4. Sesetengah haiwan hidup sendiri untuk mengelakkan persaingan makanan dan ruang. (    )

 

5. Haiwan yang hidup sendiri perlu berkongsi makanan dan air dengan haiwan lain. (    )

 

6. Harimau dan helang ialah contoh haiwan yang hidup sendiri. (    )

 

Jawapan:

1. betul  2. betul  3. salah  4. betul  5. salah  6. betul  

4 comments: