Friday, 14 December 2012

Sains Tahun 6 - Mesin

Mesin Ringkas

Mesin ringkas adalah peralatan mekanikal, yang memudahkan kita mengangkat atau menggerakkan beban, dengan mengubah arah pergerajkan atau meningkatkan nilai atau jarak daya yang dikenakan pada beban. Dalam ayat yang lebih mudah, mesin ringkas adalah alat yang membuatkan kerja kita menjadi senang.

Mesin ringkas menggunakan satu daya yang dikenakan untuk melakukan kerja ke atas satu beban. Beberapa mesin ringkas apabila digabungkan bersama untuk membentuk mesin kompleks, akan mengurangkan daya yang diperlukan untuk melakukan ‘kerja’ ke atas beban, seperti mengangkat atau menarik beban.

Mesin ringkas boleh dikelaskan kepada beberapa kategori :

Tuas
Baji

Takal
Gear
Mesin Kompleks
Mesin kompleks merujuk kepada mesin yang terdiri daripada gabungan beberapa jenis mesin ringkas.
Contoh mesin kompleks ialah basikal, jam dan kereta sorong.

basikal
Kelebihan penciptaan mesin:
- membantu kita menjalankan kerja-kerja harian dengan lebih mudah.
- Menjimatkan tenaga dan masa kita.

5 comments: